Inköp fokusgruppsmöte

När: torsdag, 14 september 2017 | Var: Stretch’s kontor, Gamla Brogatan 26, Stockholm

 • Den 14 september kl. 09:00-17:00 på Stretch’s kontor, Gamla Brogatan 26, Stockholm.

  Agenda:
  Första halvan av dagen blir det en sammanfattning av best of Ariba Live 2017 som hölls i Prag i år. Vi har glädjen att ha med oss Johan Holm, Director Solutions Management, från SAP Ariba som kommer att vara med att svara på frågor om framtida lösningar samt roadmap.

  Andra halvan av dagen är förslaget att vi presenterar och argumenterar för eller emot typiska utmaningar och oskrivna sanningar som säkerligen alla inköpsansvariga har ställts emot eller hanterar dagligen, detta oberoende av vilken inköpslösning man använder.

  Vad är din/era erfarenheter, personligen och organisationsmässigt kring följande strategiska och praktiska dilemman:

  1. Katalogartiklar eller fritext?

  • Hur viktigt är det egentligen att få in så mycket som möjligt av det man kan i kataloger?
  • För vissa företag som beställer mycket tjänster, unika projekt, specifika kombinationer av artiklar och reparationer är det nästintill omöjligt. Vad är konsekvenserna internt, kostnadsmässigt, godkännanden av dessa beställningarna etc?
  • Andra företag kan få in en stor del av sina inköp i kataloger. Hur mycket enklare blir det egentligen för beställarna, krävs det färre godkännandesteg, är det värt arbetet att få upp och underhålla många kataloger tillsammans med leverantörerna?

  2. Godkännandeflöde på inköpsanmodan

  • Vad är fördelar/nackdelar med att ha godkännande på inköpsanmodan?
  • Hur många godkännandesteg är realistiska, hur många steg är för många?
  • Vilka godkännanden bör man ha, t.ex. linjechef, varugrupp, projektledare, alternativt enbart ett visst tröskelvärde?
  • Var går gränsen till att det lönar sig i arbetstid att ha flera stegs godkännande jämfört med att lägga över mer eget ansvar hos beställaren och godkännande om fakturan inte matchar med det totala beloppet på inköpsanmodan?
  • Kan man ta bort godkännandet helt på vissa beställningar, om ja i vilka fall?
  • Hur mycket ansvar kan man lägga hos beställaren jämfört med hur mycket kontroll man vill ha / behålla internt?

  3. De 5 viktigaste rapporterna

  • Vilka är de absolut 5 viktigaste och mest givande rapporterna i en inköpslösning?
  • Går det att säga eller är det många fler eller färre än 5?
  • Vad innehåller de viktigaste rapporterna och varför är de viktigast?
  • Beroende på inköpslösning, är det lika viktigt att använda jämförelserapporter i fakturahanteringssystemet?

  4. Vad är det som kostar mest i P2P flödet men ger minst affärsvärde?

  • Hur kan man minska eller eliminera denna kostnad?

  5. Om du / din inköpsorganisation fick en internbudget på en million kronor, vad skulle det interna förbättringsprojektet fokusera på?

  • Beskriv projektet i form av affärsvärde, KPI’er, projektteam (vilka personer/kompetenser ska vara med i projektteamet och varför?
  • Vad är den förväntade långsiktiga vinsten / största förbättringarna?

  Mer detaljer om exakta tider, presentationsformat etc kommer några veckor innan mötet när vi vet hur många som har anmält sig denna dag.

  Har du problem med registreringen, klicka här.

  • Registrera
 • Registrera

Schema

torsdag, 14 september 2017
Introduktioner av deltagarna och välkomnande av SAPSA
Del 1: Reynir Helgason presenterar SAP Roadmap
Kaffepaus
Del 2: Reynir Helgason presenterar SAP Roadmap
Lunch och mingel
Gemensam Diskussion 1: Katalogartiklar eller fritext?
Gemensam Diskussion 2: Godkännande på inköpsanmodan?
Gemensam Diskussion 3: De 5 viktigaste rapporterna?
Fika
Gemensam Diskussion 4: Vad kostar mest i P2P processen men ger minst affärsvärde?
Gemensam Diskussion 5: Om din organisation skulle få en budget på 1 million SEK, vad skulle det förbättringsprojektet fokusera på?
Sammanfattning, planering nästa fokusgruppsmöte

Hitta hit

Stretch:s kontor, Gamla Brogatan 26, Stockholm