Framsteg i licensfråga om indirekt access

Under fem år har SAPSA arbetat med licensfrågor i form av strukturer och metoder för att licenserna ska vara utformade på ett sätt som är förståeligt, förutsägbart och rimligt. SAP har nu presenterat en förändring som ligger helt i linje med de krav som SAPSA har framfört och jobbat med i flera år när det gäller indirekt access.

Under VårIMPULS 2014 framförde SAPSA:s licensfokusgrupp att de önskade ett större fokus på en licensstruktur som bygger på att betala efter användande. SAP har nu beslutat att ge oss möjlighet att inom området indirekt användning i flera processer övergå till att räkna vad vi använder, istället för att enskilda personer någonstans i processkedjan står för en initiering av en transaktion. Även rätten att använda den data som vi har i våra system har reglerats och är skapad inom ramen för ERP i SAP. Så länge inte data hämtas ut av en direkt query mot databasen från det system utanför som ska använda datan.

För att förstå detaljerna kring denna stora nyhet rekommenderar vi dig att:

    • Prata med din säljare på SAP
    • Titta framåt och var inte orolig för hur användande såg ut tidigare
    • Se till att licensansvarig på ditt bolag deltar på licensfokusgruppens möten
    • Delta i kommande licensfokusgruppsmöte och ge din återkoppling via SAPSA till SAP:s ledning

Detta är steg i rätt riktning, men det finns mera att göra!

Per Högberg sammanfattar licensförändringen.

Har du frågor eller vill se till att du är engagerad så kontakta SAPSA på sapsa@sapsa.se