Information från SUGEN-möte

På SUGEN:s möten i Walldorf delade SAP en hel del viktig information.
SAPSA:s styrelsemedlem Per Högberg delade sina tankar kring mötena på sin Youtube-kanal:
SUGEN dag 3
SUGEN dag 4

Du kan ta del av informationen och möjliga action-points nedan.

SAP Transformation Navigator
I SAP Transformation Navigator kan man utifrån hur sitt system ser ut idag, se vad som kan adderas och hur business case kan beräknas för att gå mot S/4HANA. I tillägg till SAP Transformation Navigator finns Pathfinder där du kan du se vad som kan göras inom ramen för befintlig implementation. Transformation Navigator har fokus på nya funktioner och vad som finns inom S/4HANA jämfört med om du idag är på ECC. Läs mer om SAP Transformation Navigator

Action kan vara:
– Kör en Pathfinder-rapport på din aktuella installation, för att planera och värdera det som ligger i närtid (1 – 2 år)
– Kör SAP Transformation Navigator för att planera och värdera den långsiktiga utvecklingen av ditt landskap
– Tänk på att alltid ha bra uppdaterad beskrivning av ditt landskap i Solution Manager. Ju bättre Solution Manager är uppdaterad desto mera kan du få ut av SAP:s olika analysverktyg.


Hybrid Landscapes

Jörg är VP IT Operations på SAP och delade med sig av SAP:s egna erfarenheter av att arbeta med hybrida system

SAP har utvecklat möjligheter för övervakning och uppföljning av hela landskapet. Då de nu har många cloud-komponenter blir detta ännu viktigare. De kan t ex ner till varje SQL-statement scrolla sig ner för att följa om man ser ett problem.

SAP har en App som håller ihop alla felanmälningar, så att man inte behöver ha koll på olika områden för olika felrapporter utan allt är samlat på ett ställe. Läs mer om Hybrid Landscape


Cloud Integration

Sven Denecken presenterad SAP Cloud Integration:

  • Cloud Integration Strategy
  • API Whitelisting
  • SAP delivered integrations
  • Integration Roadmap for SAP S/4HANA Cloud

Läs mer Cloud Integration


Cloud Trust Center

SAP samlat ihop säkerhetsfrågorna till: https://www.sap.com/about/cloud-trust-center.html
Här finns olika områden som rör säkerhetsfrågor. Det finns också en FAQ-sida.


Learning in the Cloud

Fler funktioner flyttar ut i molnet; uppdateringarna och ändringarna kommer varje kvartal, vilket gör att det finns ett behov av att utbilda lösningsansvariga med högre hastighet. När funktionerna blir mer standard i SaaS-lösningar (Public Cloud) kommer även slutanvändare att kunna konsumera standardutbildning som finns i SAP.

Tidigare var det alltid fysiska kurser som gäller, medan det idag är det digitalt som i huvudsak gäller i huvudsak. Utbildningen blir också i mindre delar, men behöver konsumeras oftare. SAP planerar för en ”Digital Assistant” som är en del i lösningen och tittar även på nya kommersiella upplägg när det gäller utbildning. Läs mer om Learning in the Cloud


SAP S/4HANA Strategy Update

Wieland Schreiner är ansvarig för utvecklingen av S/4. Han delade med sig av syftet med lösningen och kommande innovationer. Läs mer om SAP S/4HANA Strategy Update

SAP Road Map for Engineering, Construction and Operations
SAP Road Map for Asset Management