Impuls program dag 2

rev: 2012-11-25
Ändringar dag 2:
Nr 25. Volvo, on the road to HANA har flyttas till dag 2: 11.45
Nr 50. User Experience för SAP-lösningar hos AB Volvo – har flyttas till dag 1 kl. 16.15-17.00
Nr 40. MDM fokusgruppsmöte har slagits ihop med föreläsning Nr 38 – samma tid 11.45-13.30
Nr 55. NY FÖRELÄSNING: Helmut Stefani, SAP – tid: 14.15-15.00 – läs mer nedan
Nr 56. NY FÖRELÄSNING: Licenser – läs mer nedan
Nr 57. NY FÖRELÄSNING: HANA från ett verksamhets perspektiv – läs mer nedan

Programmet (pdf)

Schemat (pdf)

Deltagarlistan (pdf)

09.00-10.15

Forsvaret

37. Försvarsmaktens användning av SAP

Försvarsmakten har en mycket bred användning av SAP olika funktionsmoduler för att stödja en omfattande logistik, många anställda och stora ekonomiska värden. Vi använder såväl nya funktioner som HANA och BO tillsammans med branschspecifika lösningar som DFPS och PSMFM och med flera funktioner på väg in. SAP ersätter såväl äldre system som tillför ny funktionalitet i verksamheten vilket stöder vår mycket snabbt förändrade produktion och dess påverkan på personal. Exempelvis kommer det att belysas några av de speciella förutsättningar som gäller inom en organisation som har löpande verksamhet i både fredstid såväl som under period av höjd beredskap.

Försvarsmakten kommer visa hur SAP håller reda på en miljon artiklar på tusentals lager för bl.a. den materiel som behövs för att bygga den bas där den svenska styrkan ska bo i och som skall distribueras ner till den FN-ledda insatsen i Mali. Totalt drygt 1000 ton utrustning ska transporteras med fartyg, flyg och lastbil i drygt 80 stycken 20-fotscontainrar, 17 flyttbara lastbilsflak samt ett 40-tal fordon till etableringsstyrkan.

Talare: Micahel Ydehag och Eba Gantelius, Försvarsmakten

11.45-12.30

Implema

44. Jobba effektivare i SAP!

Under passet visar vi en mobil lösningen för underhållshantering – Easy Plant Maintenance – som drastiskt effektiviserar processerna för underhåll. Vi visar också den mobila lösningen som möjliggör för Nelson Gardens utesäljare att lägga ordrar i SAP via mobila enheter: samt tillgängliggör orderhistorik: lagerstatus: priser och kontaktuppgifter för utesäljarna. Effekten blir ett effektivare och mer proaktivt säljarbete.
Talare: Jörgen Aronsson, Implema

Finance

47. Hur kan man tämja de vilda fakturorna?

I en perfekt värld föregås en faktura i SAP av andra dokument som ger ett naturligt underlag för fakturakontroll.
Verkligheten är dock ofta en annan, och många företag behöver hantera fakturor som helt eller delvis saknar koppling till tidigare dokument.
Här visas hur SAP Agenturhandel kan användas för effektiv hantering och kontroll av dessa.
Talare: David Petö, Accenture

10.45-11.30

Accenture

38. Förutspå framtiden med Predicitve Analytics

Vi har mycket data i våra SAP- och andra system, men hur kan vi hitta mönster i datan och använda informationen för att förutsäga framtiden? SAP predictive analytics ger denna möjligheten. Presentationen innehåller en översikt av SAP predictive Analytics, en demo om hur bortfall av kunder kan analyseras och förutsägas inom telecom samt en beskrivning av ett kundcase om att förutsäga och minska kostnaderna för garantiåtagande.
Talare: Yann Chagourin, Accenture

Colada

39. Mobile Invoice approval at Stora Enso

Stora Enso has developed an app for Invoice approval based on Neptune Software. The app gives them the possibility to approve invoices from any device, wherever and whenever they want as the app also works offline.
We will demonstrate the app, explain how quickly it was built and how it works against their SAP ERP system. They will also present some other apps that they are working on for approval of purchase requisitions and HR approvals.
Speakers: Marian Drozd, Stora Enso och Christer Ingemarsson, iStone/Colada

Ericsson

41. Druknar du i transaktionsdata? Automatisera med Winshuttle

Globala bolag med avancerade supplykedjor, skapar i regel miljontals data ”records” i sina ERP system varje år. Höga volymer av transaktionsdata driver mycket manuellt arbete och tid. Om man kan automatisera och minska det manuella arbetet finns stora tidsvinster att göra. Ericsson berättar om hur Winshuttle infördes för att automatisera och förenkla verksamheten i supplykedjan. Föredraget börjar med en kort presentation av Adsotech, som är distributör för Winshuttle produkterna i Norden samt en öveblick av funktioner i Winshuttle produkterna..

- Presentation av ADSOTECH och Winshuttle
- Winshuttle produkternas fuktionalitet och användningsområden
- Business case, varför implementera Winshuttle på Ericsson?
- Implementation av Winshuttle Transaction (Användargrupp, Approach och Scope)
- Winshuttle up and running – vilket värde får vi?
- Nästa steg, att testa Workflow för att automatisera mer för regionala order deskar – kort om PoC
Speakers: Jens Björlin och Tobias Simolin, Ericsson och Christer Mäkelä, Adsotech

Sap_230x230

42. SAP Enterprixe Support for HANA

SAP  Enterprise Support offerings are designed to help transform your business through ongoing innovation.
Speakers: Altug Anac, SAP

Sap_230x230

43.Öka försäljningen med SAP Cloud for Sales – en molnbaserad CRM-lösning

För att uppnå bästa säljresultat, måste vi sluta fokusera på säljstöd och istället bättre förstå dina kunders behov. Lyssna på hur SAP Cloud for Sales kan hjälpa dig att arbeta effektivare
Talare: JOhan Nilsson, SAP

11.45-12.30

Sap_230x230

45. Agil visualisering och dataanalys

Niklas Packendorff från SAP visar hur verksamhetsanvändare och analytiker kan bli självförsörjande inom analysområdet – från att länka ihop information från olika källor till visualisering, analys och att sprida resultatet via en dashboard eller mobil rapport.
Talare: Niklas Packendorff, SAP

Knoa_Master-Logo

48. User Expereience Management by KNOA

OBS! Ny tid och dag (tidigare nr 14)
User Experience Management by KNOA är en tredjepartslösning i SAPs portfölj. Produkten monitorerar slutanvändarnas erfarenhet och utifrån resultat kan man vidta relevanta åtgärder för att få bukt med t ex support tickets eller klagomål från slutanvändarna. KNOA rapporterar hur SAP verkligen användas och ger underlag till åtgärder för att öka effektiviteten hos slutanvändarna. Föredraget hålls på engelska
Speakers: Stephen Budd and Javier Biurrarena, KNOA Software

Acando

49. Accet Lifecycle Management

Asset Lifecycle Management inom SAP PLM stöder processen som optimerar kontroll av anläggningens livscykel.
Med exempel från Vattenfall diskuterar vi hur SAP Asset Lifecycle Management kan appliceras.
Talare: Tommy Hansson och Jimmy Wahlfors, Acando

13.30-14.15

infiniance_1_liten

54. Invoice-to-Pay: Vägen till e-fatkra & SAP Vendor invoice management (del 1)

Del 1
E-faktura är ett hett ämne. Åtskilliga rapporter visar att e-faktura är ett av de områden som verksamheter prioriterar som högst. Men valen är många och vägen till riktig processautomation och ”touchless” är inte självklar.
Detta föredrag ger en förståelse för hela fakturaprocessen, e-fakturaoperatörer, nätverket och dess utbredning samt hur SAP tar vid med SAP Vendor Invoice Management.
Talare: Torbjörn Åhberg, Infiniance

adsotech_130903

62. Winschuttle User Meeting

Dubel sessions
This meeting is targeted for Winshuttle users in Sweden to network and innovate together. The meeting is open for all interested in Winshuttle.
Program of the meeting includes Winshuttle news, user stories, technical support and discussions about increasing productivity of SAP usage.

14.30-15.15

Sap_230x230

56. SAP Big Data Story

Vad är egentligen ”Big Data”? Vad gör andra inom detta område? Hur kommer man igång? I den här sessionen bjuder Niklas Packendorff från SAP in till en diskussion om Big data och delar med sig av SAPs strategi, lösningar och kundreferenser inom området.
Talare: Niklas Packendorff, SAP

Skye

57. Mobilt anläggningsunderhåll med SAP Work Manager

Genom att lägga ut hanteringen av ert anläggningsunderhåll på en mobil klient för era serviceteknikern leder till minskade ledtider, snabbare åtkomst till rätt information, och ökad kvalité i hela processen. SAP Work Manager ger den integration och funktionalitet som du behöver för att mobilisera ditt anläggningsunderhåll. I denna presentation visar Skye möjligheterna med Work Manager inom underhåll. En av våra kunder deltar och berättar om sina erfarenheter.
Talare: Patrik van Odijk, Skye

OpenText

60. Invoice-to-Pay (del 2)

(Del 2)
Många tror att e-faktura i sig självt ger processautomation. Så är inte fallet. SAP’s lösning, SAP Vendor Invoice Management, är det behövda ”kittet” mellan fakturan och SAP – vare sig fakturan är elektronisk, pappers-, PDF-, eller EDI-baserad. Genom smarta affärsregler för ”trevägsmatchning” av PO-fakturor och godkännanderutiner för FI-fakturor kan verkligen automation uppnås.
Talare: Mikael Löhman, OpenText

Sandvik

61. ChaRM Retrofit and parallel landscape development – benefits and challenges

The seminar will focus on the Sandvik Journey to implement a five-tier, dual landscape with Retrofit and Transport Management in SAP. The session will go through the challenges Sandvik experienced during this implementation, as well as how the solution was build and the benefits and lessons learned.
Talare: Magnus Öhlund, Sandvik och Milco Österholm, Eins

adsotech_130903

62. Winschuttle User Meeting

Dubel sessions
This meeting is targeted for Winshuttle users in Sweden to network and innovate together. The meeting is open for all interested in Winshuttle.
Program of the meeting includes Winshuttle news, user stories, technical support and discussions about increasing productivity of SAP usage.

© Copyright. SAPSA. All Rights Reserved