Stor efterfrågan på nya SAP Hybris-lösningar

SAP ser en starkt ökad efterfrågan på installationer med flera samtidiga SAP Hybris-lösningar. Under årets första sex månader ökade försäljningen av molnbaserade lösningar för kundtjänster inom t.ex. försäljning, service, handel och marknadsföring med hela 40 procent. Samtidigt växte försäljningen av lösningar för kundengagemang och e-handel tvåsiffrigt under det senaste kvartalet.

Ökningen bygger på att allt fler kunder över hela världen har valt SAP Hybris för att utveckla sin egen omnikanalshandel och sitt kundengagemang.

Läs hela nyheten