Optimera din SAP-investering


MEDLEMSKAP

Beroende på om du är användarföretag eller IT-konsultbolag gäller olika typer av medlemskap och priser. Medlemskapet är på företagsnivå och omfattar alla anställda i Sverige.


Användarföretag
Alla SAP-användarföretag är välkomna att bli medlemmar hos oss.

Är du användarföretag betalar du efter antal anställda i Sverige:

1 – 100 anställda 7 000 kr per kalenderår
101 – 500 anställda 11 000 kr per kalenderår
501 – 1 000 anställda 15 000 kr per kalenderår
1001 – -> anställda 36 000 kr per kalenderår

Är ni ett användarföretag och vill bli medlem? Anmäl er här


IT-konsultbolag

Det finns tre nivåer av partnerskap.

Basic passar företag som vill vara med och nätverka med andra partner- och användarföretag samt få insyn och möjlighet att delta i SAPSA:s olika aktiviteter.
Pris: 22 000 kr per kalenderår.

Quality passar företag som vill vara med och nätverka med andra partner- och användarföretag samt vill vara aktiva i och själva synas i de olika forumen som SAPSA tillhandahåller.
Pris: 42 000 kr per kalenderår.

Premium passar för företag som vill vara aktiva och synas till en större grad samt vara med och påverka SAPSA:s olika event och nätverksaktiviteter.
Pris: 62 000 kr per kalenderår.

Priserna gäller för 2020.

Är ni ett IT-konsultbolag och vill bli partners till SAPSA? Anmäl er här

Du som är enmanskonsult och vill bli medlem i SAPSA? Anmäl dig här