Analytics fokusgruppsmöte

När: tisdag, 20 mars 2018 | Var: Implema, Klarabergsviadukten 90c, Stockholm

  • Den 20 mars kl.15:00-17:00.

    Tema för dagen är Embedded Analytics.

    Embedded Analytics innebär nya möjligheter för operativ uppföljning direkt i affärssystemet. Vi gör en översikt av området och diskuterar möjligheterna det innebär för uppföljningen i ditt företag.

    Antalet platser är begränsat.

    • Registrera
  • Registrera

Hitta hit

Implema, Klarabergsviadukten 90c, Stockholm