ILM/GRC-fokusgruppsmöte (GDPR)

När: onsdag, 25 april 2018 | Var: Quality Hotel, Hyllie/Malmö

  • I samband med VårIMPULS kommer SAPSA:s GRC och ILM-fokusgrupper att ha ett gemensamt möte om GDPR. Mötet äger rum den 25 april kl. 13:00-16:00 på Quality Hotel, Hyllie/Malmö.

     

    • Registrera
  • Registrera

Schema

onsdag, 25 april 2018
Presentation av resultatet för SAP GDPR enkäten

Vi kommer att presentera och diskutera det intressanta och ibland lite överraskande resultatet från den enkät som skickats ut om GDPR.
Det finns en hel del praktiska ”lessons learned” från resultatet av enkäten.

Tomas Hagberg & KG Anderson

Hur jobbar Sandvik AB praktiskt för att uppfylla GDPR i SAP systemen

En genomgång av ett SAP GDPR projekt på Sandvik AB. Praktiska och jordnära erfarenheter från projektet.

Peter Ljungkvist SAP Solution Architect AB, Sandvik Coromant

Praktisk approach för att hantera accesser i SAP gällande GDPR

Hör om vilka krav GDPR sätter på SAP-behörigheterna och hur man ska klara uppföljningen av vilka som registrerat, ändrat eller bara tittat på GDPR-relaterad information i praktiken.

Föreläsningen kommer också att behandla möjligheterna att identifiera ett säkerhetsbrott i SAP och vilka steg man måste ta för att kunna säkerställa att access-tilldelningen följer de nya GDPR-riktlinjerna.
This presentation will be in English.

Matti Halonen, GRC Nordic

SAP Cloud Trust Center: Transparency in the Cloud

Hör om hur SAP Cloud Trust Center hjälper till att skapa öppenhet om säkerhet, dataskydd och integritet samt överensstämmelse med SAP Cloud. Lär dig hur SAP gör sig redo för GDPR och vilka ändringar SAP gör på sina produkter och tjänster för GDPR. Utforska våra datacenter och kolla prestandan hos våra molntjänster. Få insikter om hur SAP går i molnet och hur du börjar din molnresa med SAP.

Denna presentation är en förhandspresentation av vad Sebastian Kneissl kommer att presentera på Vår IMPULS men med fokus på GDPR samt ger oss en unik möjlighet till att ställa frågor till Sebastian.

This presentation will be in English.

Sebastian Kneissl Program Manager SAP Cloud Trust Center

Senaste nytt från SAP Walldorf för GDPR (ILM – arkivering och GRC):

Några punkter från SAPSA möte i Walldorf med produktansvariga om GDPR.

Tomas Hagberg

Hitta hit

Quality Hotel, Hyllie/Malmö.