VårIMPULS 2017

När: onsdag, 26 april 2017 | Var: Clarion Hotel Post, Göteborg

 • VårIMPULS 2017, 26 april kl. 08:30-17:00, på Clarion Hotel Post, Göteborg.

  Inställd presentation: SAP IS-Auto för att producera elbilar – NEVS kl. 11:40-12:00

  Hämta program, deltagarlista och karta över utställningen under fliken ”LADDA NER”.

  För er som är anmälda till minglet ses vi från kl. 19:00 i Livingroom på Clarion Hotel Posts entréplan. Dryck serveras till självkostnadspris.

  Anmälan är stängd, maila till sapsa@sapsa.se för att komma på väntelistan.

  • Pris
  • Ladda ner
 • Pris

  0 kr

  Deltagare från användarföretag (medlemmar i SAPSA)

  5 000 kr

  Deltagare från partnerbolag

  10 000 kr

  Deltagare från konsultbolag (ej medlemmar)

  1 000 kr

  SAPSA tar ut en no-show avgift på ej avbokade platser

  Alla priser är exkl. moms.

  Sista avbokningsdag är 17 april

 • Registrera

Schema

26 april 2017
Registrering och frukost
Keynote
Making the right strategic decisions - How the digital economy is driving the SAP Portfolio

Keynote-talare är Hala Zeine, som är ansvarig för att beskriva vilka satsningar SAP ska göra och inte göra. Hala ger sina förslag till SAP:s koncernledning, varför hon har full insikt i de strategiska avvägningar som ett av världens största IT-bolag gör.

Hala har också ansvar för hur nya produkter introduceras inom SAP, vilket innebär att hon gärna möter oss i användarföreningarna för att få återkoppling om hur SAP ska forma sin framtid.

As Senior Vice President of SAP Portfolio and Commercialization Strategy, Hala Zeine advises the SAP Executive Board on all investment decisions in SAP’s product portfolio and related business models. Her role spans from strategy and investments in product development, go-to-market, service and cloud delivery, to commercialization strategy and pricing for all of SAP Products. Hala serves as a member of the leadership teams of SAP’s executive board areas for Product & Innovation and Global Customer Operations.

Prior to this role, Hala served as Chief Operations Officer (COO) and Head of Business Development for SAP Custom Development where she was instrumental to growing this businesses by driving strategy, introducing new business models for converting custom developed projects to SAP standard products, managing key customer engagements, and ensuring a customer focused operating model.

With SAP since 2001, Hala held previous senior leadership roles in Solution Management responsible for SAP’s industry portfolio, and Development, where she led large scale development programs with 1000+ developers. In Marketing she led the launch of SAP into new industries. Prior to this she held field roles in Partner Management of SAP Germany and Public Sector Consulting in the United States.

Hala Zeine Senior Vice President, Head of SAP Portfolio Strategy & Pricing

Pocketmon - möjligheterna och nyttan med HCP & IoT

Trenden är klar, IoT lovar mycket för framtiden men innebär samtidigt utmaningar på alla nivåer i en organisation. En fullskalig implementering av IoT innebär i många fall en stor omställning som kräver stöd från högsta ledningen.

Med "Pocketmon" (Pocket Monitoring) har vi tagit fram en exempelapplikation med syfte att öka förståelsen bland beslutsfattare gällande möjligheterna med HCP och IoT. Detta görs genom att samla in verkliga värden från ett fåtal, men kritiska sensorer i kundens produktions- eller leveransprocess. Data, aktiviteter och larm som genereras i kundens egna verksamhet sammanställs sedan i en mobilapp som är tillgänglig "in your pocket".

Stefan Hagström

Fiori-implementation i fabriksmiljö

Hur Volvo arbetar med att ta till sig SAP-innovationer. Här får du lyssna på ett exempel: en Fiori-implementation i fabriksmiljö.

Marijke Timp & Thomas Schierwagen

SAP Business by Design - Plug and Play ERP

SAP Business ByDesign är en helt molnbaserad ERP-lösning från SAP med flera år på nacken, men först nu kommer produkten till Sverige.

Business ByDesign är en komplett ERP-lösning som är ett komplement till S/4HANA för mindre och medelstora bolag. För etablerade SAP-kunder är produkten ett alternativ för ”2nd Tier ERP” t.ex. för marknadsbolag eller mindre fabriker. För många kan det också vara ett alternativ till S/4HANA i en molnstrategi när dagens on-premise ska lämnas.

Denna presentation går igenom produkten, positionering i SAP:s produktportfölj samt hur en implementation kan vara möjlig på enbart tre månader.

David Glans

Duni och deras arbete med S/4HANA Awareness Workshops och hur det påverkar hela företaget

Alla behöver börja fundera på en framtid med S/4HANA.  För att skapa medvetande samt få bättre förståelse för vad det innebär hos såväl IT som verksamhet och ledning har CGI och Duni tillsammans kört ett antal workshops. I den hör föreläsningen delar de generöst med sig varför, hur och vad workshoparna har bidragit med.

Sven-Gunnar Linderson

Birgit Nilsson

SAP QM Roadmap Presentation and Discussion

Jürgen kommer att berätta de senaste inom SAP QM produktutveckling. Hör vad som finns nu och om vad som kommer inom 6-12 månader, där S/4HANA är ett naturligt steg. Notifications är ett av de områdena som kommer att tas upp i presentationen.

Jürgen Kniephof Development Manager SAP QM

Eva Ahrens Fokusgruppsledare

Rundabordsdiskussion: Strategier med Hala

En djupdykning tillsammans med keynote-talaren Hala runt SAP-strategier. Få svar på frågor och var med i en interaktiv diskussion kring morgondagens digitalisering.

Diskussionen är också en input till SAP:s strategiska arbete. Skicka med fördel in frågor innan till sapsa@sapsa.se

Hala Zeine Senior Vice President Head of SAP Portfolio Strategy & Pricing.

Per Högberg Värd

Möjliggör adaptiva och lärande processer med kognitiva applikationer med hjälp av IoT, HCP och Watson

Utveckling inom IoT har skapat möjligheter att skapa processer som är adaptiva och lärande. Din verksamhet kan då få en hög grad av proaktivitet. Detta kan möjliggöras genom att skapa kognitiva applikationer baserat på IoT, HANA Cloud Platform och IBM Watson.

Skye visar på de tekniska förutsättningarna och möjligheterna, samt ger konkreta exempel genom ett antal kundcase och demobyggen med sensorer.

Patrik van Odijk

Från vattenfall-metod till agil utveckling på Coop

Vi berättar om den förändringsresa som Coop gjort, där vi gått från att göra vår SAP-utveckling med traditionell vattenfall-metod till att använda agil SCRUM-metodik. Vi delar med oss av erfarenheter samt ger tips om vad man behöver tänka på innan man går över till agil utveckling för SAP.

Jonas Björkell

Jens Nyberg

SAP BPC 10.1 Embedded - använd HANA-effekten!

Vad behöver man tänka på vid införandet av BPC Embedded för att få ut den fulla kraften ur HANA? Hur snabb blir prestandan i en verklig tillämpning? Presentation av erfarenheter från BPC-implementationen på Volvo Cars.

Peter Wallander

Ulf Liljensten

Cloud och säkerhet, vad innebär det?

Hur kan "molnet" förbättra och utveckla din verksamhet?

Capgemini delar med sig av sina erfarenheter hur man kan dra nytta av fördelarna med Cloud vid driften av SAP. Nyckelord är vara direkt värdeskapande, bli mer flexibel, reducera kostnader samt att öka säkerheten och tillförlitligheten av dina system.

Christoffe Kapper & Jan Fornell

Capgemini möter IoT med sitt Proofecy Concept

Capgemini har utvecklat sitt MFGPath-erbjudande, som är en förkonfigurerad S/4HANA och har nu projekt i flera europeiska länder.

Naturligtvis har MFGPath uppgraderats till S/4HANA 1610. Innovation och nya affärer är tätt kopplat till Internet of Things (IoT) och intelligenta metoder att hantera all den data dessa "saker" skapar och levererar.

Capgemini har också tagit fram lösningar för att koppla ihop MFGPath med sensorer som man kallar det ”Proofecy - din egen kristallkula”. Proofecy frigör potentialen av IoT så att du kan ta itu med problemen innan du ens hunnit tänka på dem. Vi gör det genom att koppla ihop sensordata med din serviceverksamhet – välkommen att se detta live!

Stefan Nilsson & Leif Österlund

INSTÄLLD: SAP IS-Auto för att producera elbilar
Sluta köpa det mjukvarubolagen tvångssäljer genom audits

Med vikande nyförsäljning på en mättad marknad tar mjukvarubolagen till olika grepp för att se till att existerande kunder fortsätter att öka konsumtionen av licenser. Mest tydligt och smärtsamt är detta sedan mjukvarubolagen upptäckt att det går att tvångsmata lojala kunder med licenser genom audits och tveksamma policyjusteringar. Resultatet är att tillvaron som kund successivt blivit allt mindre angenäm och allt mer kostsam.

Situationen är problematisk på många sätt; ökade kostnader utan ökad affärsnytta; sämre förhandlingsposition vid köpet eftersom det är en revision (läs: dyrare); lägre grad av förutsägbarhet; svårigheter att budgetera och inte minst en väldig massa arbete till ingen nytta för den egna verksamheten.

I denna presentation kommer Rasmus Larsson (tidigare auditor) från Snow Software att redogöra för mekanismerna bakom licensrevisioner, hur man som kund kan förbereda sig på dessa samt ge några enkla och effektiva skydd mot tvångsmatning av licenser genom audits.

Rasmus Larsson

Rundabordsdiskussion: Resan till S/4HANA, hur och när

Vi diskuterar och utbyter erfarenheter baserat på S/4HANA workshopen i Göteborg i februari, fokusgruppsledarträffen hos SAP i Walldorf i mars samt genomförda eller planerade S/4-projekt bland medlemmarna.

Christer Welander

Birgit Nilsson Fokusgruppsledare

SAP Cloud Platform Integration Roadmap Presentation and Discussion

Sindhu Gangadharan, will present the latest news on HCP and the components. Find out what is there today and what is in scope the upcoming 6-12 months.

Fokusgruppen Integration välkomnar er till passet.

Sindhu Gangadharan Vice President and Head of Product Management at SAP for IoT & Cloud Integration services, Process Integration and FSN

Rundabordsdiskussion för partners: SAP Strategier

Diskutera hur man som SAP-partnerbolag ska agera. En interaktiv diskussion med Hala om kompetens och fokus för att komma rätt i den snabbt föränderliga utveckling. Ta tillfället i akt och bättre förstå hur SAP tänker och planerar.

Diskussionen är också en input till SAP:s strategiska arbete. Skicka med fördel in frågor innan till sapsa@sapsa.se

Hala Zeine Senior Vice President, Head of SAP Portfolio Strategy & Pricing

Mingellunch i Vinterträdgården / utställningen
Keynote
Volvo Cars, The Transformation from a Division to a Stand-alone Company

From 2010 until today, Volvo Cars has made a significant change journey during the ownership of Geely Holding. Historically, Volvo Cars has been an industrial division, first under AB Volvo and then under the Ford regime until the acquisition by the Chinese based Geely.

This keynote will focus on the implication the change journey has had on the finance organisation, its processes and necessary IT-solutions.

Michel Nilsson Director, Global Finance Development

Cloud ERP för mellanstora bolag

Business ByDesign är SAP:s Cloud ERP-lösning för små- och mellanstora bolag. I detta föredrag visar vi vad produkten har att erbjuda den som söker ett ERP-system som:

• har ett omfattande processtöd
• är enkelt att implementera och underhålla
• inte kräver någon infrastruktur
• är visuellt tilltalande och lättarbetat
• har mobila appar ”out of the box”
• bygger på en elastisk prismodell

Carl Önnheim

All for one, one for all - Framtagande och lansering av nya KPI:er för att mäta den globala packaging processen

Volvo Group Logistics Services is the logistics center of excellence within the Volvo Group designing, managing and optimizing logistics services for the Volvo Group.

The Volvo Group Packaging System protects the articles in the inbound flow between a supplier and an assembly factory.
The big challenge we are facing is to keep track of the vast amount of packaging; how much we have in stock and where it’s located at any specific moment in time for the approx. 5000 users of packaging on the planet. This information is crucial for us to deliver operational excellence which in our case means secure availability of packaging at supplier site.

In order to measure the global packaging process a completely new set of KPIs has been developed and launched during 2016.

Johan Lagerström Pollak

Stig Hasselström

Hur förbereder man sig på bästa sätt för ett SAP GRC projekt?

Baserat på erfarenhet från mer än 60 SAP GRC projekt presenterar GRC Nordic sin syn på hur man bäst undviker fallgropar och därmed ökar chanserna med att lyckas med ett SAP GRC-projekt.

Nedan är ett urval av de frågor som kommer att tas upp i presentationen:

- Hur skiljer sig ett GRC projekt från andra projekt?
- Vad är det viktigaste att fokusera på innan man bestämmer sig för att starta ett GRC projekt?
- Vilka är de mest vanliga misstagen som företag gör när de bestämmer sig för att starta ett GRC projekt?
- Hur lyckas man med att få verksamhetens acceptans på bästa sätt?
- Vad är den största skillnaden mellan ett SAP GRC projekt och andra GRC projekt?

Karl-Gustav Anderson

Ett bra samarbete mellan Roles & Authorization teamet och projektledningen är en förutsättning för lyckade projekt

Roles & Authorization teamet ska förse projektledningen med krav, tidsestimat och riskanalys för att bygga en säker och korrekt behörighetslösning som motsvarar affärskraven.

Konsekvensen av att bortse från detta medför att lösningen inte blir säker, ger buggar och skapar förseningar som i slutändan också ökar kostnaden.

Peter delar med sig av sina erfarenhet från flertalet kundimplementationer kring hur man bäst bygger en organisation för hantering av behörigheter och vad man bör tänka på.

Peter Fogelström

Rundabordsdiskussion: SAP Cloud Platform from an Integration Viewpoint

Discuss SAP Cloud Platform related topics and get up to speed on what you can do going forwards

Fokusgruppen Integration välkomnar er till passet.

Sindhu Gangadharan

Pontus Borgström och Johan Estelius Fokusgruppsledare

Rundabordsdiskussion: Uppföljning fokusgruppsmöte om Licenser

Fokusgruppen för Licenser träffas dagen innan VårIMPULS och förbereder denna diskussion. Under mötet kommer vi att diskutera olika upplägg inför kommande licensstrukturer. Vidare kommer vi att ge förslag till SAP hur de bör forma licensstrukturerna för att uppnå förutsägbarhet och skapa värde för såväl SAP som användare.

Det är bra att vara med på tisdagen för att delta i denna diskussion med Hala. Frågor kan med fördel skickas in till licensgruppen innan på sapsa@sapsa.se.

Hala Zeine Senior Vice President, Head of SAP Portfolio Strategy & Pricing

Niklas Sandvik och Thomas Bladh Fokusgruppsledare

Best of SAP TechED

En sammanfattning av de hetaste och intressantaste nyheterna från SAP TechEd konferensen i Las Vegas. Ni får bland annat höra om nyheterna i S/4HANA 1610, SAP Fiori 2.0, den nya digitala assistenten SAP CoPilot, Content2Go, SAPs samarbete med Apple, Business Objects Cloud (BOC) och de nya tjänsterna inom IoT.

Ni får även en introduktion till den nya datalagerlösningen BW/4HANA och hur man skapar prototyper för användargränssnitt med SAP Build som sedan kan omvandlas till Fiori-appar med SAP Web IDE.

Christer Ingemarsson

Creating a Mini ERP System for your Pocket

When Europe’s largest generator of renewable energy, Statkraft wanted to provide intuitive, easy-to-develop apps for any device, the task fell on Neptune Software to bring an advanced Fiori User Experience to life for its employees.

Join us to learn how Statkraft's technology team supports an advanced level of SAP functionality. One that is easy for developers to manage and maintain, while empowering them to build whatever apps they like: "It’s just like having a mini ERP System in your pocket".

Fredrick Larsson

Stellan Flinkfeldt

360° Perspective on Security, Compliance and Quality

SAP systems are constantly becoming more complex. Additionally, the high amount of changes applied to functionality and configuration adds to a certain level of vulnerability regarding system security and stability.

Virtual Forge demonstrates how to avoid risk, correct errors and protect against cyber attacks, fraud and unnecessary downtime with real-life examples.

Today, companies also have to adhere to certain compliance regulations and more are to come (e.g. GDPR – General Data Protection Regulation). See how automated and pro-active checking and reporting eases the burden and difficulty that these regulations bring, and how it supports your SAP systems constantly in a good, secure and compliant state.

Manfred Hofmann och Marco Hammel

Att balansera Central Governance och affärsnytta i en MDM-lösning

Den stora utmaningen implementationen av MDM-lösningar är att hitta en balans mellan Central Governance och agilitet för verksamheten att driva innovation och anpassa sig efter lokala krav. Lär er hur Winshuttle kan hjälpa verksamheter att få ut mer värde ur sin MDG-satsning och balansera till synes oförenliga krav

Henrik Nyberg

SKF´s UA/UX Transformation

With a landscape containing multiple cloud and on-premise systems, SKF will talk about their usage of different user interfaces, including apps and Fiori to the approximately 1800 users in Sweden and Finland.

Christian Sand

Global process för inköp av externa resurser på Ericsson

Ericsson har under det senaste året implementerat en global process för inköp av externa resurser genom att introducera SAP Fieldglass i systemlandskapet.

Vi kommer att dela med oss av utmaningar och framgångar från detta projekt både avseende införande av affärsprocessen samt arbetet med att integrera SAP Fieldglass i befintlig systemmiljö.

Madeleine Sjöberg

Tommy Setterberg

A data subject's right to view stored data in your SAP system - how to comply with the GDPR

The GDPR requires data protection by design, that data stored must be proportionate to use case and that the organisations ensure and document explicit and informed consent. The data subject has a right to view the data and request changes or deletion.

The maximum fines are 4% of global turnover or €20M - whichever is greater.

Many organisations are struggling with mapping out the data before moving on to the next steps of compliance. This speaker slot addresses how organizations running SAP identify personal data and how to comply with the data subjects' rights to view the data and request changes or deletion.

Presentationen hålls på engelska

Paul Hammersley

Tekniska förberedelser inför S/4HANA

Vad kan du göra inför ditt S/4HANA-projekt? Vilka verktyg finns för att förbereda ditt system inför övergången till S/4HANA?

Magnus Eijlinder

License Management Survey

Ta del av resultatet av den nordiska SAP License Management kundundersökning 2017 och jämför er med andra.

Vi presenterar ett kort sammandrag av resultatet och trender av kundundersökningen som är genomförd fem år i rad varav två år tillsammans med SAPSA.

Vi diskuterar områdena som för tillfälligt är i fokus hos SAPSA:s medlemsföretag.

Thomas Bladh

SAP Leonardo and Internet of Things Innovation Roadmap Presentation and Discussion

Following through on SAP’s recently announced commitment to invest €2 billion in IoT over five years, the IoT portfolio combines adaptive applications, Big Data applications and connectivity in packaged solutions across line-of-business and industry use cases ranging from connected products, assets and infrastructure to vehicle fleets, markets and people. On January 10, SAP announced a jump-start enablement program for its Internet of Things (IoT) innovation portfolio.

The program is intended to help customers connect the emerging world of intelligent devices with people and processes to achieve tangible business outcomes with fixed price, time, scope and services.

In this session, learn more about the portfolio and the associated Jump Start Program to accelerate digitalization of your business.

Smitha Rayala Product Manager, SAP Leonardo Solutions

SKF hybrid SAP Landscape, Cloud with On-Premise

SKF has implemented version 1.0 of their global template and in the roll-out to Sweden and Finland, there is a strong focus on cloud solutions like Ariba, SuccesFactor and C4C. Together with SAP on HANA, SKF is building for the future.

Christian Sand

Kan användareffektivitet möjliggöra stark tillväxt?

I en expansiv bransch där Jollyroom växer med rekordfart har man varit tvungen att adressera frågan kring användarupplevelsen i logistikprocesserna.

Förmågan att snabbt få nya medarbetare fullt produktiva i en allt mer komplex arbetsmiljö gjorde att Jollyroom tog beslutet att investera i mobila app-lösningar som gör det lätt att göra rätt. De första pilot-apparna föll väl ut. Nu har företaget gått vidare och förbättrar arbetssituationen för allt fler medarbetare genom att ta UX-frågan på största allvar.

Andreas Alverbo

Thomas Serkitjis

Volvo Cars shares reflections and experience on their SAP journey to HANA

February this year, the last brick was put in place to complete the “SAP HANA & client consolidation” 2-year project at Volvo Cars. Due to increased business demands and shift of technologies the SAP environment was transformed.

The result was one consolidated client in one system running on HANA. This session describes the background, execution, challenges, results and the lessons learnt of this major SAP Project.

Daniel Zachariasson och Niklas Warenfalk

SAPSA årsmöte

Under VårIMPULS hålls SAPSA:s årsmöte:
SAPSA:s årsmöte är öppen för alla SAPSA:s medlemsföretag.
Varmt välkomna önskar SAPSA:s styrelse

SAPSA styrelse

SAP Leonardo in action to innovate and evolve business with Internet of Things

Digital transformation is far beyond than the implementation of new technology. It is about the usage of this technology to achieve business value.

Businesses managing the digital transformation process well, are already seeing higher growth, profit, customer experience and employee engagement rates than their peers.

In this session, learn with real SAP Leonardo customer stories, how businesses are transforming. SAP Leonardo solutions use “Thing” data in combination with operational and transactional business data from SAP Business Suite applications to provide a foundation for new business models in the area of digitization and giving businesses a competitive advantage

Smitha Rayala Product Manager, SAP Leonardo Solutions

SAP MDM Roadmap Presentation and Discussion: MDG, S/4HANA, Cloud and beyond

Listen to the role of SAP MDG and overall SAP EIM for the S/4HANA migration and within S/4HANA. You will also hear SAP’s vision of master data in hybrid scenarios of digital core and cloud.

The presentation will be followed by two optional Deep Dive Q&A sessions; Strategy and Product Capability. Areas that will be discussed are capabilities for Master Data Consolidation and Mass change in MDG and S/4HANA. We will also discuss broadening the domain scope with partner solutions for EAM and Retail Article, or via customer enhancements (Custom Objects).

Ingo Rothley

Thomas Klein Fokusgruppsledare

Hur arbetar Volvo med SAP Learning Hub och utbildningsmål?

Volvos globala SAP-avdelning har nu i över ett år använt SAP Learning Hub som ett strategiskt verktyg för sin internutbildning och fortsätter att satsa på detta för sina anställda. Volvo SAP Solution Center består av ca 300 medarbetare och 100 externa konsulter. De anställda finns i Sverige, Frankrike, Polen, USA, Indien, Korea, Kina och Japan.

Kom och lyssna på hur internutbildning kan organiseras med hjälp av SAP Learning Hub samt hur användningen av verktyget bidragit till höjd kompetens för mindre investering hos Volvo.

I denna session får ni även höra hur Learning Hub upplevs på Volvo ur ett användarperspektiv.

Föreläsningen blir på engelska.

Marijke Timp

Sandra Guldbransen Senior Education Account Executive at SAP

Ericssons resa mot S/4HANA

Ericsson presenterar sina erfarenheter från HANA-migrering av tolv SAP-system på Ericsson samt sin väg mot ”Next Generation ERP och möjliga konsekvenser för BW och Analytics".

Föreläsningen avslutas med att Rod Hall delar något av det som diskuteras på Ericsson om möjlig fortsättning på resan mot S/4HANA.

Roderick Hall

Jan Hvass

How Aker Solutions automated and improved their financial close

When Aker Solutions discovered that its cost of finance as a percentage of revenue was higher than that of its peers, it was time to see how they could add automation to improve this figure.
The company was relying on approximately three times as many FTEs, per billion, of revenue to manage the R2R process. Attend this session to learn how, with BlackLine, the company was able to:

• Standardized the close process across 20 countries
• Improve the quality of reporting and internal controls
• Process owners and auditors now have real-time visibility of data, timelines, and potential discrepancies, reducing risk fraud

Anniken Røssing Manager, Finance Process Improvement Team

Mark Lindblom

Nytt verktyg från SAP ger dig skräddarsydda rekommendationer för optimering av ert ERP-system

Var med och få reda på hur du snabbt, enkelt och utan kostnad kan få tillgång till denna interaktiva rapport från SAP som baseras på ert nuvarande ERP-användande. Rapporten ger bl.a. anpassade rekommendationer för områden med relevanta SAP innovationer, förbättringspotential för affärsprocesser, förslag på IT-optimering för SAP ERP-core, och gör en jämförelse med andra företag i er bransch.

Henrik Lind SAP

SAP Leonardo digitalizes the automotive sector with Internet of Things

SAP constantly innovates to help customers digitalize and transform their business with Internet of Things. SAP Leonardo offers a variety of services to manage connected vehicles, including basic data analytics that can be used for fleet analysis, vehicle diagnostics, and mobility-as-a-service scenarios.

The solution, SAP Vehicle Insights, enables companies to use information about entire fleets and car-specific key data for economical driving or heat mapping to improve not only the management of their fleets but also of individual vehicles. With predictive maintenance functions repairs can be planned more efficiently to reduce costs.

In this session learn how, using SAP Vehicle Insights, companies can combine the data collected in vehicles with external information and business figures. And thanks to real-time analysis and forecasting functions, they can obtain valuable insights that enable them to bring new developments for connected vehicles to the market faster.

Smitha Rayala Product Manager, SAP Leonardo Solutions

Vad händer hos våra utställare

Entea: Tävla om en Apple TV 64GB - vem är snabbast att lägga sin T-profil (T Puzzle).

Zuite: Demonstration av Sakernas internet (IoT) live, med realtidspositionering och integration till SAP:s affärssystem.

iStone: Godisbutik 2.0 - plocka godis i vår monter och upplev möjligheterna med IoT, SAP Cloud Platform och Hybris Commerce.

Capgemini: Gratis hälsokontroll i Capgeminis monter – Utnyttja möjligheten att kontrollera ditt BMI värde.
Vi visar dig hur vi utnyttjar den senaste tekniken inom IoT för att mäta ditt BMI.

Hitta hit

Clarion Hotel Post, Göteborg