Analytics

Gruppen fokuserar på kunskapsutbyte inom analys och beslutsstöd. Hur får vi analytics att bli en möjliggörare för ständig förbättring och affärsoptimering?

Fokusområden:

  • Organisation, styrning och BI-strategi
  • Arkitektur-hur bygger vi en hållbar analysmiljö?
  • Data-integration och modellering
  • Analys och uppföljning – verktyg, tekniker och affärstillämpningar

Verktyg som diskuteras inom gruppen är hela produktportföljen för SAP Analytics, (t ex Embedded Analytics, BPC, Analytics Cloud, BW/4HANA m fl).


För att se när fokusgruppen har möten, håll dig uppdaterad på sapsa.se/event#fokusgrupp