Business Planning and Consolidation (BPC)

Gruppen fokuserar primärt på BPC, men också övriga delar av EPM-portföljen och processerna kring budget, planering och koncernekonomi, exempelvis:

  • Budget, Planering & Prognos
  • Koncernredovisning
  • Intercompany
  • Disclosures & Notes Management
  • Profitability & Cost Management

Målgrupp:
Målgruppen är personer som arbetar med ovanstående processer och produkter både som användare, systemägare eller konsulter.


För att se när fokusgruppen har möten, håll dig uppdaterad på sapsa.se/event#fokusgrupp