Finance & Treasury (FI)

Fokusgruppen för Finance & Treasury fokuserar på kunskapsutbyten inom olika områden med anknytning till:

  • Redovisning, bokföring och moms
  • Gruppen tar även upp frågor inom Controlling och Treasury

Fokusgruppen för Finance & Treasury drivs av en önskan att dela kunskaper och erfarenheter av  SAP:s redovisningsprogram för att hjälpa medlemmarna att använda sin SAP-programvara för redovisning på bästa sätt. Gruppen arrangerar även de populära FI-dagarna

Målgrupp: Ekonomer och andra som verkar inom SAP Financial, Controlling och Treasury-området, både som användare och SAP-konsulter.


För att se när fokusgruppen har möten, håll dig uppdaterad på sapsa.se/event#fokusgrupp