Governance, Risk and Compliance (GRC)

Gruppen fokuserar på kunskapsutbyte inom SAP GRC, primärt på modulerna Access Control (AC), Process Control (PC) och Risk Management (RM)

Fokusgruppen för GRC drivs av en önskan att dela kunskaper och erfarenheter av SAP:s GRC moduler för att bredda kunskapen och medvetenheten med att använda dessa på ett optimalt sätt i sitt arbete med att minska sitt företags riskexponering.

Målgrupp:
Målgruppen är personer som arbetar med ovanstående frågor som Business Solution Manager, Risk Koordinatorer, eller motsvarande på företag som redan har eller är intresserade av att implementera någon eller några av GRC modulerna i SAP.


För att se när fokusgruppen har möten, håll dig uppdaterad på

sapsa.se/event#fokusgrupp