Human Capital Management (HCM)

Fokusgruppen är ett nätverk inom SAP HCM som täcker:

  • Traditionella SAP HR-frågor och erfarenhetsutbyte inom SAP HCM
  • Aktiv uppföljning av prioriteringslista för att gemensamt utveckla lösningen inom SAP HCM
  • Lösningar som baseras på SAP SuccessFactors produkter

Gruppen arrangerar de populära HR-dagarna.


För att se när fokusgruppen har möten, håll dig uppdaterad på sapsa.se/event#fokusgrupp