Information Lifecycle Management (ILM)

Gruppen fokuserar på ILM och arkivering som är viktiga delar vid en migrering till S/4HANA.

På fokusgruppsmötena tar vi bland annat upp:

  • Information och nyheter inom området från SAP:s produktansvariga och vi har även haft presentationer om de legala kraven för ILM
  • Presentationer av hur användarföretag praktiskt arbetar med ILM och arkivering samt intressanta projekt inom området.

Fokusgruppen erbjuder ett stort utrymme för att diskutera aktuella problem och frågor där ett problem eller en fråga som funnits hos någon i gruppen har lösts av någon annan.

Gruppen samarbetar direkt med produktansvariga för ILM på SAP.


För att se när fokusgruppen har möten, håll dig uppdaterad på sapsa.se/event#fokusgrupp