Inköp

UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSLÖSNINGAR

Denna fokusgrupp adresserar samtliga lösningar som berör upphandling och inköp:

  • SAP SRM (Supplier Relationship Management)
  • SAP CLM (Contract Lifecycle Management)
  • Ariba Source-to-Contract  (Upstream – Buyer)
  • Ariba Procure-to-Pay (Downstream – Buyer)
  • Ariba Network (Supplier)
  • Fieldglass (Contingent Workforce Management)
  • Concur (resebokning och utläggshanterigssystem)

Gruppen fokuserar på:

  • Djupdykningar i utvald funktionalitet och process som stöds av ovan lösningar, exempelvis; kontraktshantering, katalogadministration, godkännandeflöden, master data eller fakturamatchning
  • Presentationer och diskussioner kring nya releaser, funktionalitet och integrationer mellan ovan lösningar och interna ERP system

För att se när fokusgruppen har möten, håll dig uppdaterad på sapsa.se/event#fokusgrupp