Integration

Fokusgruppen för integration nätverkar i tekniska frågor runt integration, men även i integrationsstruktur och nya tekniker. Vi samarbetar inom SUGEN direkt med SAP och med många av världens största användargrupper.

Till exempel:

  • PI-produktutveckling och krav
  • Integrationsstrategier
  • Uppgradering/migrering
  • Prestanda och monitorering

För att se när fokusgruppen har möten, håll dig uppdaterad på sapsa.se/event#fokusgrupp