Leonardo

Gruppen fokuserar på området SAP Leonardo och hur SAP kan göra det möjligt för dig att ta dina idéer till verkliga lösningar.

SAP Leonardo omfattar bl.a:

  • Internet of Things (IoT)
  • Blockchain
  • Machine Learning
  • Big Data

För att se när fokusgruppen har möten, håll dig uppdaterad på sapsa.se/event#fokusgrupp