Licenser

Var med och påverka SAP inom området Licenser!

I denna grupp jobbar vi med att förbättra, utveckla och påverka SAP:s licensmodeller och SAP:s samarbete med sina kunder. Gruppen jobbar lokalt i Sverige men kommer att ge direkt input till det globala samarbetet mellan SUGEN och SAP i dessa frågor. Ni som känner att ni vill bidra eller är intresserade av arbetet med SAP licenser är varmt välkomna att delta på våra möten!


För att se när fokusgruppen har möten, håll dig uppdaterad på sapsa.se/event#fokusgrupp