Masterdata Management (MDM)

Gruppen hanterar MDM i ett brett perspektiv. I en SAP-lösning är masterdata ofrånkomligt och en fungerande hantering av masterdata är en förutsättning för verksamhetsnytta.

Exempel på ämnesområden som hanteras: 

  • SAP-tekniska lösningar och strategier
  • Tredjepartsprodukter/lösningar
  • Processer, styrning samt roll- och ansvarsfördelning
  • Organisation
  • Mätning

Fokusgrupp MDM vänder sig bl a till:
Masterdataexperter, informationsarkitekter, data stewards, informationsägare, processägare/-ledare.


För att se när fokusgruppen har möten, håll dig uppdaterad på sapsa.se/event#fokusgrupp