Product Lifecycle Management (PLM)

PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT (PLM)

PLM omfattar mycket mer än CAD-ritningar, R&D och projekt. Allt som rör dokument från perspektivet ”pappersdokument i dina vanliga processer” är en del av PLM (till exempel DMS). Vi stödjer varandra i planering och utveckling av hur PLM kan introduceras ytterligare på våra företag.


För att se när fokusgruppen har möten, håll dig uppdaterad på sapsa.se/event#fokusgrupp