Plant Maintenance/Customer Service (PM/CS)

Fokusgruppen för PM/CS jobbar med PM, MM och CS samt har stora intressen i DMS, där vi samarbetar med PLM-gruppen.


För att se när fokusgruppen har möten, håll dig uppdaterad på sapsa.se/event#fokusgrupp