Enterprise Asset Management (EAM)

Fokusgruppen för EAM (fd.PM/CS) jobbar med PM, MM och CS samt har stora intressen i DMS, där vi samarbetar med PLM-gruppen.


För att se när fokusgruppen har möten, håll dig uppdaterad på sapsa.se/event#fokusgrupp