S/4HANA

Denna fokusgrupp hanterar alla de olika perspektiv som följer med en övergång till SAP:s nya produkt S/4HANA. Det gäller såväl plattformen SAP HANA, gränssnittet SAP Fiori, nya sätt att utveckla och integrera, samt hur de förenklade applikationerna och processerna kan implementeras.

Gruppen är ett komplement till fokusgrupperna för UX, BI, Integration och de olika applikationerna. Fokusgruppen vill vara din mentor på vägen mot S/4HANA.


För att se när fokusgruppen har möten, håll dig uppdaterad på sapsa.se/event#fokusgrupp