Solution Manager (SolMan)

Gruppen omfattar numera även fokusgruppen Förvaltning.

Gruppen har som mål att:

  • Inspirera till ökad användning av Solution Manager genom att dela goda såväl som dåliga erfarenheter
  • Sätta systemet SAP Solution Manager i sitt sammanhang med IT-avdelningens organisation, ansvarsområden, arbetssätt och samverkan mellan beställare, leverantörer och partners
  • Erbjuda ett forum för utbyte och utveckling av kompetens inom SAP Solution Manager och Application Lifecycle Management

För att se när fokusgruppen har möten, håll dig uppdaterad på sapsa.se/event#fokusgrupp