Följ med på SAP NOW

Följ med SAPSA på SAP NOW i Nacka Strand den 12 mars.

Mer info och anmälan finner du på SAP:s sida.