Adsotech

ADSOTECH levererar standardprodukter för att underlätta och effektivisera användning av SAP samt förbättra säkerheten och minska kostnaderna. ADSOTECHs produkter används i alla nordiska länder av över 100 företag, representerande av stora globala företag, lokala medelstora företag samt små konsultföretag. Produkterna är branschoberoende och certifierade av SAP.