ENTEA

ENTEA:s konsulter hjälper företag och organisationer med processutveckling, installation, utveckling och underhåll av verksamhetssystemet SAP.
Våra konsulter har bred verksamhetskunskap kombinerat med specialistkunskap inom SAP. Värde hos våra kunder skapas genom att vi omsätter vår gedigna verksamhetskunskap till bästa tillämpning inom SAP.

Vi differentierar oss genom vår T-profil som innebär att vi kombinerar bred verksamhetskompetens med djupt expertkunnande. Vi opererar på lednings- / strateginivå nivå såväl som på djupet i våra kunders olika delprocesser. Där vi inte själva har specialistkompetens samarbetar vi med partners som vi ansvarar för och kvalitetssäkrar. Vi kan åta oss såväl helhetsåtagande såsom specialist- eller generalistroller inom de flesta verksamheter.

Tillsammans finns mer än 160 år samlad erfarenhet av verksamhetsutveckling med SAP inriktning.