Novarto

Novarto är ett mjukvarukonsultföretag med en beprövad expertis i att förse företag med högkvalitativa lösningar baserade på SAP Customer Engagement & Commerce (hybris Commerce och Marketing, SAP Cloud for Customer och SAP CRM).

Novarto erbjuder också lösningar för Human Capital Management baserade på SAP SuccessFactors. I företagets tjänsteportfölj finns även skräddarsydda lösningar och tjänster, baserade på SAP HANA Cloud Platform, YaaS och SAP NetWeaver.

Kontakt:
Jesper Lundqvist
+46 (0)510 530450
nordic@novarto.com