Snow Software

Snow Software är världsledande när det gäller att leverera Software Asset Management (SAM)-lösningar. Varje dag används våra lösningar av olika organisationer, från småföretag till multinationella koncerner och myndigheter, för att analysera och administrera mer än 1,7 miljarder programposter.

Gällande SAP har organisationer ofta tiotals eller hundratals SAP-system i sin infrastruktur, något som gör det ytterst tidskrävande att samla in all nödvändig information manuellt från hela miljön och nästan omöjligt att analysera och reagera på den. Vad som behövs är en möjlighet att få en helhetsbild av alla dessa system och dess användare. Snow Optimizer for SAP® Software (Sos) är en SAP-certifierad, integrerad lösning som ger den egna organisationen möjlighet att se hela distributionen, användningen och därmed licensbehovet.

SOS ger organisationer den inblick och den information som behövs för att säkerställa att man är korrekt licenserad, det vill säga varken saknar licenser eller betalar för mycket. Nedan följer några affärsfördelar:

  • Optimera och underhålla SAP-licensiering
  • Mycket kortare förberedelsetid för systemmätning (LAW)
  • Påvisa indirekt användning
  • Minimera risker vid en revision
  • Driva på avtalsförhandlingar