Sovos

Sovos är en ledande global leverantör som hjälper företag hantera bördan och risken med modern skatt. När företag och organisationer blir digitala möter de ökade risker, kostnader och en högre komplexitet. Sovos Intelligent Compliance Cloud kombinerar världsledande analys av regleringar med en säker och tillförlitlig mjukvaruplattform för att skapa en global lösning för skattebestämning, e-fakturering och skatterapportering. Sovos stödjer 4500 kunder, inklusive hälften av Fortune 500 och integreras av ett brett utbud av affärsapplikationer.