SQL Systems

Efter 20 år av jobb med IT-system har SQL Systems lärt sig att ett av de största problemen ligger i att få verksamheten att acceptera och använda ett system fullt ut. Det är trots allt det som krävs för att få tillbaka investerade pengar, eller affärsnytta. De har ofta arbetat som länken mellan verksamheten och IT-system, baserat på djup kompetens om hur IT-system fungerar och vad man kan få, i kombination med långvarig erfarenhet från verksamhet inom olika områden. Detta ser dem som en framgångskombination som tyvärr saknas i många IT-projekt.

SQL Systems erbjuder tjänster inom följande områden; Business Process Management, Plant Maintenance, Service Management & GIS, Master Data Management och Process Integrations.