Tieto

Lokal närvaro och global förmåga
Tieto är Nordens största IT-tjänsteföretag och tillhandahåller tjänster för hela IT-livscykeln. Vi drivs av att arbeta i brytpunkten mellan teknologi och utveckling av nya affärer och verksamheter. Vi utgår från en stark nordisk bas och kombinerar global förmåga med lokal närvaro. Tieto sysselsätter mer än 13 000 experter i över 20 länder. Omsättningen är cirka 1,5 miljarder Euro.

Komplett utbud av SAP-tjänster
Tieto kan erbjuda innovativa SAP-lösningar med tjänster för hela livscykeln, allt ifrån konsulttjänster, implementation och uppgraderingar till managed services och outsourcing. Baserat på vårt nordiska arv och värderingar har vi byggt en global leveranskapacitet inom SAP-området med en stark lokal närvaro och leveranscenter i bl a Indien och Baltikum.

Med över 800 SAP-konsulter, tillgång till de senaste verktygen och acceleratorerna för S/4HANA är Tieto en stark partner för att lotsa dig in i framtiden. Tillsammans med våra erbjudanden inom SAP Dynamic Landscape och skalbara cloud-lösningar är Tieto en helhetsleverantör inom SAP-området.

För mer information kontakta
Johan Tjernberg
Johan.tjernberg@tieto.com
070-999 2023