Westernacher Consulting

Westernacher Consulting grundades 1969 och är idag aktivt över hela världen med konsulter i Europa, Asien och Amerika. Westernacher erbjuder konsulttjänster både inom SAP och global handel samt hjälper såväl medelstora som stora företag att sträva efter lönsamhet genom innovation och hållbar tillväxt för en verksamhet i högsta klass.

Westernacher har stor branschexpertis inom motor- och maskinindustri , logistik, detalj- och partihandel samt livsvetenskap. Företagets expertis sträcker sig från resursplanering, sälj, e-handel, inköp, produktion, lagerlogistik samt transport, efterservice och reservdelsdrift till analys, finans och humankapitalsförvaltning.