Zuite Business Consulting

Zuite Business Consulting utgör Enfokoncernens affärssystemsatsning. Allt vi gör har SAP som förtecken. Zuite som bolag är startat på uppmaning av ett antal större organisationer vars SAP-initiativ behövde tillföras kunniga och erfarna konsulter.

Zuite har sedan starten 2006 attraherat över 60 konsulter till våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi har en genomsnittlig SAP-erfarenhet på 14 år, kompletterat med omfattande verksamhets- och processkunnande. Vi utmanar med framgång våra globala branschkollegor. Många kunder använder oss som lösningsarkitekter eller projektledare för att säkerställa en framtidssäker och kostnadseffektiv lösning och leverans.

Samtliga medarbetare inom bolaget är konsulter för att öka kundfokuseringen, säkra leveranserna och tydliggöra inriktningen. Vi levererar alltid det vi lovar – på tid och budget, med hög kvalitet.

Zuite Business Consulting AB är ett svenskt aktiebolag som innehar högsta kreditvärdighet hos UC AB (2012).