Next-Generation SAP Business Scenario Recommendations for SAP S/4HANA

Next-Generation BSR hjälper kunder att identifiera intressanta och värdefulla affärsscenarierna. Alla rekommendationer i rapporten är baserade på hur företaget använder SAP idag och hur processerna skulle kunna optimeras och automatiseras när man flyttar till SAP S/4HANA.

Läs mer på SAP:s hemsida. Har du frågor kan du kontakta erik.engquist@sap.com.