Nya fokusgruppsledare för MDM-fokusgrupp

MDM-fokusgruppen har fått två nya fokusgruppsledare, Henrik Nyberg och Monica Ekholm.

Henrik Nyberg arbetar som nordenansvarig på Winshuttle med effektivisering av masterdataprocesser. Henrik har i huvudsak ägnat mig åt logistik, service och underhåll och har varit i kontakt med ERP (SD, MM, CS, PM, PS, Variantkonfigurering), MDG, CRM, APO och SRM antingen som konsult, systemägare eller liknande.

Monica Ekholm arbetar primärt med leverantörsmastern men kan även kundmastern och materialmastern på Perstorp AB och har sen 2014 i samband med att vi gick live med SAP. Perstorp kommer att rulla ut SAP på sina olika siter runt om i världen som Monica kommer ha en stor del i.

Läs mer om SAPSA:s MDM-fokusgrupp här.