Om SAPSA

SAPSA är en oberoende och icke vinstdrivande förening vars syfte är att facilitera kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan våra medlemmar genom nätverkande.