SUGEN

SAPSA ingår i det globala samarbetet mellan användarföreningar SUGEN (SAP User Group Executive Network).

SUGEN:s uppgift är att genom samverkan mellan användarföreningarna och i samarbete med SAP påverka produktutvecklingen av kommande lösningar. Meningen är att främja informationsutbyte och dela best-practice mellan användarföreningarna samt samordna samarbetet med SAP för strategiska frågor.

SUGEN sammanför användarföreningar runt om i världen för att skapa en öppen och ärlig dialog mellan medlemmar och SAP som i slutändan driver marknaden mot innovation och framgång.

Ett exempel på framgångsrik påverkan är arbetet med licenser i SAPSA och sedan vidare i SUGEN. Där SAPSA:s medlemmars ”önskemål” fick gehör. Den nya licensstrukturen för S/4 återspeglar i stort sett samtliga delar som SAPSA:s medlemmar har framfört.

Läs mer om SUGEN här


SUGEN DIGEST
SUGEN DIGEST är SUGEN:s digitala kommunikationsverktyg till alla användarföreningar.
DIGEST:s syfte är för att informera om SUGEN:s aktiviteter och arbeten.

Läs SUGEN Digest Q2 2019
Läs SUGEN DIGEST Q2 2018
Läs SUGEN DIGEST Q4 2016
Läs hela SUGEN DIGEST Q2 2016
Läs hela SUGEN DIGEST Q1 2016


SUGEN består av representanter från flera användarföreningar runt om i världen som har i uppdrag att tillhandahålla en kraftfull internationell röst.
SAPSA:s representanter i SUGEN:

Thomas Schierwagen

Volvo

Ledamot och representant i SUGEN


Per Högberg

EY Skye

Sekreterare, ansvarig för Collaboration/samarbete med andra SAP-grupperingar och representant i SUGEN


Roger Svensson

PostNord

Ledamot och representant i SUGEN