Påverka SAP – din väg till utvecklarna!

81B0B151
SAPSA är den officiella svenska kanalen för att påverka produktutvecklingen hos SAP.

Var med och delta i SAP:s Market Introduction programs för att vara med och påverka och implementera SAP innovationer – genom hela produktutvecklingen, utan extra kostnader.

Läs mer och var med och påverka utvecklingen på influence.sap.com
Dina första steg på SAP Customer Influence (video).