SAP ERP-undersökning

SAP har lanserat en undersökning bland sina kunder huruvida de planerar att gå till en molnlösning eller uppgradera sitt nuvarande on-premise system. SAP vill med hjälp av svaren från undersökningen bättre hjälpa sina kunder och förstå deras preferenser och vill särskilt få svar på:

  • Hur kunder jobbar med sina ERP-lösningar idag och vilka behov som finns
  • Distribuering samt tidsplan som passar bäst
  • Migrationsscenarion och infrastruktur för att undvika att kunden störs i det dagliga arbetet

Deltagandet är anonymt, men de som vill ta del av resultatet kan lämna sin e-postadress.

Undersökningen är öppen till och med den 16 april.

Delta i undersökningen