SAP Improvement Finder

SAP:s nya Improvement Finder är nu live. Detta verktyg ger SAP:s kunder möjligheten att ta del av de förbättringar som gjorts inom SAP:s Customer Connection program och få mer information kring projektens resultat.

SAP Improvement Finder kan hjälpa dig som vill se de förbättringar som görs av SAP:s produkter.

  • Enkelt att använda, med ett modernt look & feel och snabb responstid
  • Tillgänglig för alla, utan inlogg
  • Snabba och enkla sökningar för att hitta förbättringar via, namn, ämne, tid och resultat
  • Översättningar från engelska till önskat språk

Mer information och kom igång här