SAP Sverige utökar ledningsgruppen och utser ny VD

Till följd av SAP:s breddade mjukvaru- och tjänsteportfölj och ökad efterfrågan på digital transformation bland svenska företag, utökas ledningsgruppen för SAP Svenska. Utökningen innebär att Johan Made utnämns till ny vd i Sverige och tidigare vd:n Chris Berry axlar en helt ny roll som försäljningsdirektör.

Läs hela nyheten här