SAPSA träffar SAP chef för norra Europa

SAPSA mötte sina kollegor från användarföreningarna i Frankrike, Belgien, Holland, UK & Irland samt Norge i Paris för att träffa Brian Duffy som är SAP chef för norra Europa. Brian Duffy är relativt ny i sin roll men var väldigt tydlig med att han vill skapa en säljorganisation som bryr sig om sina kunder och lovade att vi snart kommer får se ett SAP med mer empati.

På mötet behandlades frågor om hur föreningarnas användarföretag kan etablera en bättre kontakt med SAP för att skapa långsiktiga relationer. Det diskuterades även om hur licensrevisionerna ska fungera i framtiden. Tillsammans tittade man på hur utvecklingen sett ut och kommer att se ut i Nordeuropa, både generellt och inom SAP-området. Vi ser att en stor tillväxt sker inom molnlösningar, och redan 2018 spås det att  molnlösningar och OnPrem vara lika stora.

Utifrån mötena i Paris kommer SAPSA utveckla vidare våra event och aktiviteter för att SAPSA:s medlemmar ska få hjälp i den riktning som utvecklingen och möjligheterna går.

Den nordeuropeiska gruppen kommer fortsätta att träffas ett par gånger per år för att följa utvecklingen och för att förbättra samarbetet mellan våra medlemmar och SAP.