SAPSA:s fokusgruppsledare i Walldorf

Under två dagar möts ca 160 fokusgruppsledare från olika användarföreningar i ett årligt event för att diskutera både allmänna SAP framtidsfrågor och specifika frågor för respektive fokusgrupp. Och som vanligt var SAPSA med.

Dagarna inleddes med SAP:s CIO som talade om den snabba digitaliseringen som just nu sker och hur den hanteras av SAP och av oss. Kravet på enkelhet är i centrum och i ett system som SAP måste  detta finnas. SAP jobbar idag agilt i sin utveckling och med stort fokus på att tillsammans med oss användarföreningar utveckla smarta och enkla lösningar på komplicerade processer och frågor. Machine Learning / Artificial Intelligence / Robotics, kärt barn har många namn. Men detta genomsyrar nästan all utveckling och funktionalitet med kommunicerade bots, avancerade AI-assistenter och proaktiv AI som kan förutspå vad som ska hända innan det händer.

Även den stora förändringen av molnlösningar diskuterades och de utmaningar som det innebär med licenser. Licenser är i stort behov av ändring, då gårdagens arbetssätt inte längre fungerar i morgondagens snabbt föränderliga digitala värld.

En av de stora lösningar som verkligen kommer att förändra arbetssättet är SAP Co-Pilot. Inom kort kommer en demo av detta att publiceras, så håll ögonen öppna!

Detaljer som diskuteras under dag 2 med de olika fokusgrupperna kommer att delges på kommande fokusgruppsmöten. Håll dig uppdaterad på fokusgruppsmöten på här.