SUGEN Licensundersökning

De senaste åren har intresset kring indirekt access och tillämpad licensering varit högt bland våra medlemmar.

Genom användarföreningarna och SUGEN (SAP User Group Executive Network) har vi arbetat för att SAP ska klargöra och förenkla deras licenseringspolicy och den 10 april i år gick SAP ut med sina nya försäljnings, revisions och prismodeller för indirekt access. I skapandet av de nya licensmodellerna var SAPSA och de andra användarföreningarna involverade i processen och bidrog med feedback på användarnas vägnar.

Vi har också lobbat för att SAP inte ska kräva en straffavgift av de kunder som agerat i god tro och antagit att de var rätt licensierade fast de inte var det.

Som en del av denna process önskar vi att ni vill svara på SUGEN:s Global Survey för att dela era synpunkter och erfarenheter av detta viktiga ämne. Era svar kommer att användas för att påverka SAP men kommer att vara helt anonyma.

Delta i undersökningen