Tala på SAPSA VårIMPULS i Malmö 28 april

Vill du vara talare på VårIMPULS? Har du erfarenheter som du vill dela, och få andra användares infallsvinklar och åsikter? Tveka inte att anmäla dig som talare på VårIMPULS i Malmö den 28 april. En talartid är bara 20 minuter. Engelska eller svenska – du bestämmer! Sista ansökningsdag är 30 mars.

Anmäl dig här.

Se den engelska användarföreningens Tips & Tricks for New Speakers.